Tag: lifestyle

Владеенето на няколко езика променя личността ни

Владеенето на няколко езика променя личността ни

Владеeнето на няколко езика променя личността ни. Неотдавнашно проучване показва, че поведението и възгледите на хората, които говорят два и повече езика се променят в зависимост от езика, който те използват в определена ситуация. Двама езиковеди...

Виж повече
Phone: +359 899 100086
Skype: tanya-bg
ГАБРОВО,
УЛ. „УСПЕХ“ 1, ЕТ. 3