Нов закон за предучилищното и училищното образование

Нов закон за предучилищното и училищното образование

Закон предучилищно училищно образование МОН

Нов закон за предучилищното и училищното образование влезе в сила от 1 август 2016г.

Ето основните промени, които можем да очакваме от следващата учебна година:

Основното образование ще се дели на начален (от 1 до 4 клас) и прогимназиален етап (от 5 до 7 клас), а гимназиалното – на първи (от 8 до 10 клас) и втори гимназиален етап (11 и 12 клас). Основната степен вече ще завършва след седми клас.

Частните детски градини и училища ще могат да бъдат финансирани от бюджета, при две условия:

– да събират такси само за дейностите, които държавата не субсидира;

– обучението на учениците със специални потребности/таланти (20% от общия брой ученици) да е безплатно 

Помощните училища, които досега са обучавали само деца със специални нужди,  ще разширят кръга от предлагани услуги и ще се наричат “центрове за подкрепа за личностното развитие“. Там ще се обучават децата, които трудно се вписват в училищната среда (по необходимост, а също и по желание на родителите). Центровете ще осигуряват също семейно консултиране, кариерно ориентиране, психологическа подкрепа и други.

Ще има два нови типа училища – „обединени“ (от 1 до 10 клас) и „иновативни“ (които използват нетрадиционни методи на обучение). Обединените училища ще съществуват в малките населени места, където броят на децата не е голям. Иновативните училища са нещо сравнително ново за България и тепърва ще стане ясно дали ще наберат популярност.

Всяко училище и детска градина ще има Обществен съвет, който ще заседава четири пъти в годината. Той ще участва при вземането на важни решения, ще излиза с позиция относно бюджета на учебното заведение и ще контролира ръководството.

Ще бъде създаден Национален инспекторат по образованието, който ще проверява учебните заведения, ще ги оценява и съветва с оглед подобряване на работата им. Той ще предоставя на Министерство на образованието и науката  статистиката необходима за вземане на решения.

Повече информация по темата можете да намерите на специално създадения от МОН сайт ЗА РЕФОРМАТА

Добави Коментар

Е-мейла ви няма да бъде публикуван.

Phone: +359 899 100086
Skype: tanya-bg
ГАБРОВО,
УЛ. „УСПЕХ“ 1, ЕТ. 3